Kontakt


SAVEZ ŠPORTSKIH RIBOLOVNIH

DRUŠTAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Mbr. 3110010;

Adresa:Jurice Muraia 2, 40 000 Čakovec

tel/fax 040 395 091,  mob: 098 761 840

OIB: 69220111730

e-mail: ssrdmz@ck.t-com.hr 

web: www.ssrd.hr 

 

 

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

 

 1. AMUR Nedelišće – LONČARIĆ MARIJAN 40305 Nedelišće,  J.Slavenskog 37                                        091 482 2122
 2. BJELKA Domašinec –SABOL IVAN; Domašinec, Vrtna 6; 40 318 DEKANOVEC                                     098 162 8795
 3. ČAKOVEC Čakovec – JAGEC JOSIP 40 000 Čakovec, Savska Ves, J. Bajkovca 107                            098 968 4388
 4. ČIKOV Sv.Martin na Muri-RAŠPERGER JURAJ; Sv.Martin na Muri, Vrhovljan, Vrhovljanska 37               091538 4683
 5. ČRNEC Donji Hraščan - ZRNA VLADIMIR 40320 D.Kraljevec, D.Hraščan 60                                           099 215 9280
 6. DIVER Sv.Križ` - MIŠIĆ BRANKO 40321 Mala subotica, Sv.Križ A.Šenoe 76                                          091 540 1323
 7. DRAVA D.Mihaljevec-PONGRAC IVAN Donji Mihaljevec, Čakovečka 7 A                                                091 731 6834
 8. GLAVATICA Prelog – PFEIFER ZORAN- M.Krleža 49, 40000 Čakovec                                                   098 241 884
 9. JEZERIŠĆE Sv.Juraj u trnju – MOLNAR VLADIMIR-Sv. Juraj u Trnju 5 40 323 PRELOG                          099 694 6051            
 10. KARAS Peklenica – ŠOŠTARIĆ IVAN, M.Središće, J:Broza 21                                                              543 639
 11. KLEN Držimurec-Strelec – DODLEK DAVOR Držimurec 30                                                                     099 592 7295
 12. KLEN Sv.Marija – KEDMENEC ANTUN, 40326 Sv.Maria R. Končara 21                                                  091 506 3447
 13. LINJAK Ivanovec – ŠIMUNIĆ VLADO 40 000 Čakovec, Ivanovec, Varaždinska 25                                   098 920 7421 
 14. LINJAK Palovec – ŽULJIĆ LJUBOMIR – Mala Subotica, B. Radića 103; 40 321 Mala Subotica                  098 261 042
 15. MRENA Donji Vidovec – KUČAN VLADIMIR, N.TESLE 16 40 327 DONJI VIDOVEC                                 098 879 490
 16. MURA Dekanovec - TOT DRAŽEN 40318 Dekanovec, Prvomajska 21   (Tomašek Martin  099 7507096)     849-155
 17. MURA Mursko središće – LISJAK STJEPAN 40315 Mursko središće, Martinska 29 D                               098 905 1939
 18. OSTRIŽ Cirkovljan - STANČIN DARKO 40323 Prelog, Dr. V.Žganca 6                                                      098 137 1469
 19. OSTRIŽ Novakovec – MEĐIMUREC MARCEL 40318Dekanovec, Novakovec, Novo naselje 52                  098 345 719
 20. RIBICA Turčišće – NOVAK DANIJEL Turčišže 25; 40318 Dekanovec;                                                      091 796 7939                  
 21. SLOGA Oporovec - PIGAC BOŽIDAR, Oporovec 48, 40 325 Draškovec                                                    091 662 2626
 22. SMUĐ Draškovec – SLAVIČEK ZDRAVKO 40325 Draškovec, Dravska 24                                                095 803 1584
 23. SMUĐ Goričan – MESARIĆ BRANKO 40324 Goričan, Školska 89                                                            098 562 997                         
 24. SOM Kotoriba – JAKUPAK IVICA, 40329 Kotoriba, S. Radića 23-                                                            098 909 8909
 25. STARA MURA Miklavec – ŽGANEC VALENT, Miklavec 21; 40 315 Mursko Središće                                091 153 7023
 26. SUNČANICA Pribislavec – NOVAK NENAD, Pribislavec, Radnička 14; 40 000 Čakovec,                           099 218 5979
 27. ŠARAN Gardinovec – FURDI ZLATKO, Gardinovec, I.Mažuranića 40, 40 319 Belica,                                098 915 1516
 28. ŠARAN Mala subotica – DRK BORISLAV 40 321 M.Subotica A. Šenoe 13                                               099 1938 030     
 29. ŠARAN Palinovec – DRAGAN VURUŠIĆ, Palinovec 226                                                                         095 815 3816
 30. ŠARAN Podturen - TRSTENJAK ZORAN 40 317 Podturen  F. Andrašeca 5                                              098 213 783
 31. ŠTUKA Donja Dubrava – HORVAT ANDREJ 40 328 D. Dubrava, Prvomajska 18                                      098 958 8587
 32. TRNAVA Hodošan – MESARIĆ  IVAN B. Radića 71 Hodošan, 40 320 D. Kraljevec,                                  099 214 1731
 33. TSH Čakovec – PERKO MILJENKO 40 311 LOPATINEC, I.G.Kovačića 5                                               098 928 6793
 34. VERK Križovec – ZADRAVEC IVAN,  40 316 Vratišinec, Križovec 11                                                      091 527 3910
 35. ZLATNA UDICA - MIKULAJ ZLATKO, 40 000 Čakovec , Krištanovec 211                                                095 902 3248
 36. ŽUŽIČKA Kotoriba – NIKIĆ LJUBOMIR K. Tomislava 83;  40 329 Kotoriba                                               099 735 8860

 

 

Predsjednik – PFEIFER ZORAN – M.Krleže 45,  40000 Čakovec                                                                         098 241 884

Dopredsjednik - PERKO MILJENKO I.G.Kovačića 5, 40311Lopatinec                                                                   098 928 6793  

Tajnik – OREŠKI DARKO – Peklenica, Marof 10 - 40 315 Mursko središće                                                           098 761 840

Predsjednik NO – CIGLAR MILJENKO - Strelec 34    40 321 Mala Subotica                                                          098 393 090