Vijesti


 

Udrugama članicama Saveza SRD Međimurske županije
- SVIMA -

PREDMET: UVJETI RIBOLOVA NA RIBOLOVNIM VODAMA

Temeljem odluke Stožera civilne zaštite Republika Hrvatske od 23. ožujka 2020.godine
o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka zbog znatno povećanog rizika od
prijenosa bolesti COVID-19 ( koronavirus), a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja
bolesti Savez sportskih ribolovnih društava međimurske županije u dogovoru sa Stožerom
UKIDA ZABRANU, TE PROPISUJE UVJETE RIBOLOVA 

na svim ribolovnim vodama na kojima je ovlaštenik ribolovnog prava.

Individualno,  ribolov je moguć uz poštivanje odredbi Stožera civilne zaštite RH o kretanju i napuštanju mjesta prebivališta i stalnog boravka. Okupljane više osoba nije moguće, kako na ribolovnim vodama tako i ribičkim domovima i sastajalištima.

Natjecanja kako ekipna tako i pojedinačna nisu dozvoljena.

Ribočuvarska služba raditi će svoj posao sukladno situaciji i odlukama Stožera CZRH.

Tajnik:                                                              Predsjednik:
Darko Oreški                                                   Zoran Pfeifer

 

Dokument ZABRANA RIBOLOVA