Vijesti


 

SPORTSKI RIBOLOV DOZVOLJEN

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

 

 

                        ŽUPAN

 

                       

 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

 

Čakovec, 16. 04. 2020.

 

Poštovani,

nakon današnje konferencije svih stožera Civilne zaštite Jedinica lokalne (regionalne)

samouprave sa Stožerom CZ Republike Hrvatske dozvoljen je od danas pojedinačni ribolov.

 

Sukladno navedenom, od 16.04.2020. DOZVOLJAVA se pojedinačni odlazak u ribolov uz pridržavanje svih mjera vezano uz sprječavanje širenja virusa COVID-19, tj. Pridržavanja uputa:

 

  • Rekreacijski ribolov dozvoljava se za članove ribolovnih društava kao i za rekreativne ribiče.
  • Osobama kojima je izrečena mjera samoizolacije ili karantene moraju se STROGO toga pridržavati.
  • Za vrijeme ribolova ZABRANJEN je bilo kakav oblik druženja, okupljanja ili pripreme hrane, paljenje vatre na obalama voda te ostalih nedozvoljenih aktivnosti.
  • Svaki rekreativni ribolovac može koristiti jedno ribolovno mjesto te je dužan imati vlastitu dodatnu opremu za obavljanje ribolova
  • Ribolov se može obavljati isključivo pojedinačno, na vlastitu odgovornost, u skladu sa Statutom, Gospodarskom osnovom i Odlukom Izvršenog odbora ŠRD-ova, uz držanje razmaka između ribiča najmanje 15 metara
  • Svaki ribolovac dužan se držati Odluke o mjerama društvenih okupljanja donesene 19.ožujka 2020. godine od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

 

 

BISTRO!

 

S poštovanjem,

                        Josip Grivec, Načelnik Stožera CZ Međimurske županije

 

Dostaviti:

  1. Savez ŠRD Međimurske županije
  2. Načelnicima Stožera CZ JLS-e